W ramach programu Aktywna Tablica szkoły podstawowe mogą zostać wyposażane w m.in.: tablice i monitory interaktywne, komputery i pomoce dydaktyczne dla specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii.
 
 
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
 
Założenia programu
 
 • Nowa edycja programu realizowana w latach 2021-2024
 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji (z wyjątkami)
 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny)
 
Udział w projekcie krok po kroku
 
 1. Złożenie wniosków o udział w programie
 2. Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące
 3. Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów
 4. Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym
 5. Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące
 6. Rozliczenie dotacji przez organy prowadząc
 

do 15 maja 2021

składanie wniosków
 

do 30 lipca 2021

przekazanie dofinansowania
 
Przejdź do wniosków
 

Aktywna Tablica 2021 SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Copyright ©2020 TheBestPc Damian Ruciński, All Rights Reserved.